Specialisaties

We zijn gespecialiseerd in het vormgeven en uitvoeren van diverse coaching-, leer- en ontwikkeltrajecten. Daarnaast verzorgen we diverse workshops, trainingen en lezingen.

Lust4Life werkt ook samen in een netwerk met andere organisaties en specialisten, welke wij afhankelijk van uw wensen en de opdracht kunnen betrekken.

ADVIES

Lust4Life organiseert een groot pallet aan workshops, trainingen en lezingen voor organisaties. Een aantal thema’s dat aan de orde kan komen is:

• Team Building
• Intervisie
• Persoonlijk en Coachend Leiderschap
• Burn-out & Stresspreventie

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk een workshop, training of lezing vorm te geven die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren. Hierdoor wordt duurzaamheid en effectiviteit gegarandeerd en geborgd.

COACHING EN THERAPIEËN

EMDR

Eye Movement, Desensitization and Reprocessing.

Schokkende, angstige, stressvolle, nare of eenzame ervaringen die in je leven een nadrukkelijke rol blijven spelen, zijn met EMDR goed te behandelen.

Het is een effectieve behandelmethode bij angsten, fobieen, trauma’s of andere klachten. Het werkt door het stimuleren van beide hersenhelften. Hierdoor kunnen ‘vastzittende’emoties, gedachten of fysieke klachten alsnog verwerkt worden.

Het is een wetenschappelijk bewezen methode die al bij veel mensen tot een doorbraak heeft geleid en blijvende veranderingen tot gevolg heeft gehad.

SKBe en GRO certificering

Lust4Life heeft een sterk op de individuele cliënt afgestemd behandelplan ontwikkeld op het gebied van burn-out preventie en stressregulatie.

In de huidige maatschappelij wordt steeds meer een beroep gedaan op mentale krachten. De Lust4Life coaches gaan uit van de visie dat prestaties niet alleen worden geleverd op basis van mentale krachten, maar ook door emotionele en fysieke krachten. Tussen deze drie moet een balans zijn. Deze zoektocht naar balans zien zij overal terug in het dagelijk leven waaronder in relaties, op het werk, bij het maken van keuzes en bij veranderingsprocessen.

Zodra de balans tussen de mentale, emotionele en fysieke gesteldheid gedurende een langere periode niet in evenwicht is dan ontstaan er stress gerelateerde klachten. Deze disbalans is voor iedereen anders en vraagt dus om maatwerk.

Onze burn-out en stress behandeling verhoogt de weerstand en weerbaarheid van onze cliënten op mentaal, emotioneel en fysiek vlak. Daarnaast besteden wij aandacht aan de reïntegratie binnen de organisatie.

Een gespecialiseerd centrum dat zich vooral richt op multidisciplinaire zorg aan vrouwen in de 40+ levensfase. In ons centrum wordt gewerkt vanuit de holistische visie op de vrouw. Complementaire geneeswijzen worden in samenwerking met reguliere geneeskunde aangeboden. Een op maat gemaakte zorg, die voldoet aan de specifieke wensen van de 40+ vrouw. Vrouwen kunnen bij ons terecht  voor informatie, vragen, klachten en ondersteuning. Er is namelijk een toenemende behoefte  aan ondersteuning van de vrouw vaak mede ten gevolge van de overgang. De coaches en therapeuten die aan ons centrum verbonden zijn hebben allen ervaring met deze specifieke levensfase.

Waarom dit centrum?

• Omdat in ons centrum de vrouw centraal staat en sprake is van één contactpunt.
• Omdat vrouwen bij ons terecht kunnen voor informatie, vragen, klachten en ondersteuning op het gebied van o.a. persoonlijke ontwikkeling, overgang en lifestyle.
• Omdat er een toenemende behoefte is aan ondersteuning van de vrouw, vaak mede ten gevolge van de overgang.
• Omdat er aandacht, tijd en ruimte is en privacy hoog in het vaandel staat.
• Omdat er samen met andere professionals gezocht wordt naar mogelijke behandelingen en op maat gemaakte zorg.

Bekijk 40+ Vrouwenzorg

Lust4Life verzorgt diverse team coaching trajecten voor organisaties.

Er zijn verschillende doelstellingen van dergelijke trajecten denkbaar, zoals:
• Het creëren van gezamenlijke betekenis en het verbinden van professionals, bijvoorbeeld door patronen en overtuigingen expliciet te maken en bespreekbaar te maken;
• Het in kaart brengen en leren werken met teamrollen en -profielen, bijvoorbeeld door de Belbin methode of het toepassen van talentprofielen;
• Het creëren van een hecht team welke gezamenlijke doelen nastreeft. Een team waarin afdelingsoverstijgende problemen met elkaar aangepakt worden en een pro-actieve houding aanwezig is in het ondersteunen van elkaar. Hierbij kunnen het bepalen van de toegevoegde waarde van het team en de individuele teamleden en het maken van een doel-inspanningen-netwerk aan de orde komen.

De ervaring leert dat als patronen en overtuigingen van mensen voor elkaar zichtbaar zijn er tevens meer begrip komt voor elkaar. Hierdoor wordt tevens de drempel verlaagd om elkaar op de werkvloer hierop aan te spreken en te ondersteunen.

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk het team coaching traject vorm te geven die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren. Hierdoor wordt duurzaamheid en effectiviteit gegarandeerd en geborgd.

Lust4Life verzorgt diverse ontwikkeltrajecten voor organisaties en individuen.

Er zijn verschillende doelstellingen van dergelijke trajecten denkbaar, zoals:
• Leren om resultaatgericht te werken, leiding te geven, collega’s te coachen of goed opdrachtgeverschap in te vullen. Hierbij kunnen aspecten als projectmatig werken, time-management, coachend leiderschap, delegeren en klantgerichtheid aan de orde kunnen komen.
• Het ontwikkelen van de individuele professionals op basis van een reëel zelfbeeld. Hierbij kunnen aspecten als het werken met een talentprofiel, kerncompetenties, rollenspellen, intervisie en feedback aan de orde komen.

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk een ontwikkeltraject vorm te geven die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren. Hierdoor wordt duurzaamheid en effectiviteit gegarandeerd en geborgd.

Het verwerken van verlies is moeilijk. De meeste mensen hebben daar iemand anders bij nodig. Vaak is het beter als dat iemand van buiten de eigen directe omgeving is.

Door onze jarenlange professionele ervaring, evenals ervaring met het verwerken van eigen verlies, kunnen wij die begeleidende rol voor alle leeftijdscategorieën invullen.

Wij hebben een scherp oog voor persoonlijke omstandigheden en kijken naar de individuele behoeften. Maatwerk is ons devies. Want juist rouwverwerking is een diep persoonlijk proces dat ieder op zijn eigen manier en tempo moet doorlopen.

Onze professionele technieken helpen bij het verwerken en accepteren van verlies zodat het een plek kan krijgen.