Inzicht in jouw talenten?

Persoonlijke talentkenmerken zijn een cruciaal aspect van het brein. Net zoals iedereen een voorkeur voor links of rechts heeft, heeft het brein ook voorkeuren. Sommige mensen hebben bijvoorbeeld van nature een groter oog voor detail, terwijl anderen het grotere geheel beter zien. Inzicht in je persoonlijke talentkenmerken helpt je om evenwichtiger in het leven te staan. En als je bewust gebruik maakt van je persoonlijke talentkenmerken ervaar je meer plezier in bijvoorbeeld je werk en vorm je een bron van inspiratie voor anderen. 

Lees meer

Persoonlijke talentkenmerken benutten!

Het bewust gebruik maken van je persoonlijke talentkenmerken stelt je in staat om juist die functie, werkzaamheden of (project)opdracht te zoeken die goed aansluit op jouw talentkenmerken. Hierdoor werk je effectiever en doelgerichter. En het levert je nog energie op ook. Competenties die aansluiten op jouw talentkenmerken verwerf je daarnaast sneller en met meer gemak. 

In de privésfeer helpt inzicht in persoonlijke talentkenmerken om evenwichtiger in het leven te staan. Denk hierbij aan het ontwikkelen van gezonde relaties, omgaan met stressvolle situaties en het creëren van een balans tussen werk en privé.

Ben je benieuwd welke functie, werkzaamheden of (project)opdracht goed aansluit op jouw talentkenmerken of kun je inspiratie gebruiken bij de ontwikkeling van jouw talenten?

De Lust4Life coaches kunnen je hierbij ondersteunen door de inzet van 'talentscans'. Zij hebben uiteraard een achtergrond als (loopbaan)coach, zijn gespecialiseerd in de toepassingsmogelijkheden van 'talentscans' en hebben jarenlang ervaring in het begeleiden van professionals.

Inzicht krijgen in jouw unieke talentkenmerken? 

Inklappen

Inzicht in jouw inzetbaarheid?

De snelheid waarmee mensen wisselen van functie, (project)opdracht of baan neemt steeds meer toe. Hierdoor is het van groot belang om inzicht te hebben in je vermogens en potentie om, nu en in de toekomst, inspirerend werk te vinden, behouden en/of creëren vanuit eigen ondernemerschap (de BV Ik). Uiteraard met behoud van gezondheid en welzijn. Inzicht in jouw inzetbaarheid is niet alleen interessant, het helpt je om scherpe keuzes te maken en concrete stappen te zetten om jouw ambities te realiseren. 

Lees meer

Aan de slag met jouw inzetbaarheid!

Het is niet alleen noodzakelijk, maar ook leuk om te meten en weten hoe het staat met je persoonlijk inzetbaarheid potentieel en op basis van die inzichten een actieplan te maken hoe je deze kan optimaliseren. Lust4Life biedt een, op wetenschappelijk en praktijk gebaseerde, werkwijze en 'toolbox' aan om jouw vermogens in kaart te brengen die invloed hebben om als mens en professional werk en opdrachten die je ambieert, nu en in de toekomst, te kunnen blijven uitoefenen. 

Elk gemeten vermogen heeft zijn eigen definitie en wetenschappelijke voorspelbaarheid en levert in combinatie met elkaar waardevolle informatie op voor jezelf in een zogenaamd 'Duurzaam Inzetbaar Potentieel Profiel (DIPP)'. Het DIPP geeft onder andere een indicatie voor persoonlijk loopbaansucces, fit met je werk en potentieel ziekteverzuim.

Op basis van de 'toolbox' kunnen verschillende rapporten worden samengesteld die de Lust4Life coach samen met jou bespreekt. Daarnaast ondersteunt de lust4Life coach om een persoonlijk actieplan te maken om zo te kunnen blijven werken aan je eigen duurzame inzetbaar potentieel. 

Inzicht krijgen in jouw inzetbaarheid?

Inklappen

Voor organisaties

Talent benutten in organisaties 

Stel je voor dat iedereen in jouw organisatie zijn talent maximaal benut! Medewerkers wisselen steeds vaker en sneller van functie, (project)opdracht en organisatie. Hierdoor zijn specifieke competenties minder belangrijk geworden en is de ontwikkeling van talenten centraal komen te staan. Organisaties moeten continue inspelen op de steeds sneller veranderende realiteit. Directies hebben behoefte aan meer inzicht in de talenten van medewerkers om hen op de juiste plaats in de organisatie in te zetten om de organisatiedoelen te realiseren. 

Lees meer

De optimale match

Wat als de juiste persoon altijd op de juiste plek zit? Iemands persoonlijke talentkenmerken worden in grote mate bepaald door zijn of haar persoonlijkheid. Persoonlijkheid is deels aangeboren en deels aangeleerd in de beginjaren van je leven. En dus kunnen persoonlijkheid en talentkenmerken zich wel in beperkte mate ontwikkelen, maar zullen ze nooit fundamenteel wijzigen. Competenties zijn wél in sterke mate te trainen en kunnen in verschillende functies schommelen tussen hoog relevant naar laag relevant. Het is daarom belangrijk om de persoonlijke talentkenmerken structureel centraal te stellen.

Organisaties kunnen hun doelstellingen sneller realiseren door het talentprofiel van een professional maximaal te laten aansluiten op dat van de functie of projectopdracht. Of de functie of opdracht maximaal te laten aansluiten op een professional die je beter wilt laten presteren, bijvoorbeeld door jobcarving of -crafting. Als een functie of opdracht aansluit op de talentkenmerken van een individu, wordt er sneller, effectiever en doelgerichter gewerkt. En het kost de professional aanzienlijk minder energie. Sterker nog, het levert zelfs energie op. Persoonlijke talentkenmerken beïnvloeden ook sterk de snelheid waarmee bepaalde competenties snel of juist langzaam verworven worden. Lust4Life biedt een methode die concreet invulling geeft hieraan.

Door het gebruik van de taakscan om de unieke talentkenmerken van een functie of opdracht vast te stellen. En de broncodescan om de talentkenmerken van mensen in kaart te brengen. Door deze unieke instrumenten ligt talentgericht matchen voor iedere organisatie binnen handbereik: met de matchingmodule worden die kandidaten gezocht met de talentkenmerken die het best bij een functie of opdracht passen.

Inklappen