Advies

We zijn gespecialiseerd in het begeleiden van veranderingsprocessen, het vormgeven en realiseren van innovaties op het gebied van wendbaar werken, opgaven gestuurd werken, talentmanagement en het vormgeven en uitvoeren van diverse coaching-, leer- en ontwikkeltrajecten. Daarnaast verzorgen we diverse workshops, trainingen en lezingen.

De kracht van onze adviseurs is dat zij in staat zijn om in meerdere lagen waar te nemen en het verband tussen de op elkaar ingrijpende veranderingsprocessen te overzien. Wij komen niet in organisaties om ‘onze beeld van de werkelijkheid' te verkopen, maar werken integer en zijn specialisten in verandertrajecten. En zonder wrijving geen glans. Onze werkwijze verbindt en confronteert waar dat nodig is, waarbij het uiteindelijke doel uiteraard centraal blijft staan.

Wendbaar Werken

Organisaties staan in steeds grotere mate voor de uitdaging beter en sneller in te spelen op de dynamiek van hun omgeving, technologische ontwikkelingen en de trends in de samenleving.

Lust4Life begeleidt organisaties bij transities naar een wendbare organisatie.

Wendbaar Werken is een in de praktijk bewezen concept om hieraan invulling te geven. De kern bestaat uit zes bestanddelen: opgaven gestuurd, talentgericht, radicaal transparant, betrokken, zero based en agile werken.

Deze elementen kunnen binnen iedere organisatie geïntroduceerd worden. Lees meer hierover op onze themapagina Wendbaar Werken.