Strategische wendbaarheid

Organisaties staan voor de uitdaging beter en sneller in te spelen op de dynamiek van hun omgeving, technologische ontwikkelingen en de trends in de samenleving. De Economist Intelligence Unit noemt 90 procent van de topbestuurders strategische wendbaarheid cruciaal voor het succes en zelfs het overleven van het bedrijf. Om strategisch wendbaarder te worden moet geïnvesteerd worden in het vermogen om de koers snel en effectief te veranderen. Dit vraagt om andere vormen van leiderschap in de organisatie, een hoge mate van autonomie en resultaatverantwoordelijkheid en nieuwe manieren om de kracht van alle medewerkers optimaal te benutten.

Veranderen met Lust4Life

Wendbaar Werken is een in de praktijk bewezen concept om hieraan invulling te geven. De kern bestaat uit zes bestanddelen: opgaven gestuurd, talentgericht, radicaal transparant, betrokken, zero based en agile werken. Deze elementen kunnen binnen iedere organisatie geïntroduceerd worden. De wijze en het tempo waarop is afhankelijk van bijvoorbeeld de cultuur en veranderkracht van de organisatie en de context waarin deze zich bevindt. De ervaringen met wendbaar werken uit de praktijk zorgen voor een versnelling voor organisaties die dit willen introduceren. Tegelijk is de transitie naar wendbaar werken altijd maatwerk.

In de praktijk

Benieuwd naar wat Wendbaar Werken voor uw organisatie kan betekenen? We vertellen u graag over inspirerende voorbeelden van de manier waarop wij onder andere voor en samen met de provincies Gelderland, Fryslan en Zeeland en gemeenten Nijmegen, Dongen, Bergen op Zoom en Breda concreet invulling geven aan Wendbaar Werken. Hieronder een greep uit videomateriaal waarin verteld wordt over de ontwikkelingen in deze organisaties.

Audio

Interview met Ruud van Rheenen over wendbaar werken in Provincie Gelderland (binnenkort)

De zes bestanddelen van

Wendbaar Werken

De achterliggende uitgangspunten voor deze manier van werken vindt haar oorsprong in recente wetenschappelijke theorieën en organisatiepraktijken waarin waardecreatie, opgaven gestuurd werken, autonomie en zelforganisatie van professionals, transparant leiderschap, distributie van complexiteit en inclusiviteit belangrijke elementen vormen.

Opgaven gestuurd

Opgaven gestuurd werken zorgt dat doelstellingen sneller worden bereikt en de organisatie continue waarde blijft toevoegen voor haar stakeholders.

 • Portfolio management
 • Waardecreatie
 • Opdrachtenmarkt

Talentgericht

Deze manier van werken zorgt dat de talenten van de professionals door de organisatie kunnen stromen en hun toegevoegde waarde laten renderen.

 • Ambitiemanagement
 • Jobcrafting
 • Duurzame inzetbaarheid

Radicaal transparant

Radicale transparantie zorgt voor persoonlijk leiderschap en wederzijds vertrouwen waardoor ruimte ontstaat voor co-creatie en innovatie.

 • Open stuurinformatie & small data
 • Cultuur van vertrouwen
 • Transparant leiderschap

Betrokken

Betrokken werken lijdt tot meer eigen verantwoordelijkheid en is de sleutel tot duurzame inzetbaarheid van professionals binnen en buiten de organisatie.

 • Appreciative Inquiry
 • Deep Democracy & onderstroom
 • Wisdom of the crowd

Zero based

Zero based werken geeft invulling aan het delen van beslissingsbevoegdheid en leidt tot hogere klanttevredenheid en kostenbesparing.

 • Zero based budgetting
 • Bevoegdheden decentraliseren
 • Interdependency

Agile

Agile werken zorgt voor meer zelforganisatie en -sturing van professionals en teams binnen de organisatie en de optimalisatie van werkprocessen.

 • Zelforganiserende teams
 • Procesoptimalisatie
 • Werkplezier

“Een wendbare organisatie heeft geen reorganisaties meer nodig.”

Ruud van Rheenen (1976) studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam en University of Otago (New Zealand) in Bedrijfskunde met een bijzondere specialisatie op het gebied van Human Resource Management & Development. Sindsdien is hij in de rollen van o.a. adviseur en programma-/projectmanager werkzaam voor organisaties in zowel de private als publieke sector op het snijvlak van organisatievernieuwing, veranderkunde en HRM.

Passie

Zijn passie is opdrachtgevers te begeleiden met het vormgeven en realiseren van wendbare organisaties en moderne werkrelaties. Denk daarbij aan innovatieve manieren van organiseren en reorganiseren, opgaven gestuurd werken, HRM-veranderprogramma's, procesinnovatie, HRD-trajecten en zelforganisatie.

Spreker

De laatste jaren is hij door zijn aansprekende en verrassende praktijkvoorbeelden op deze gebieden ook een graag geziene spreker op congressen en inspiratiedagen van organisaties. Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk vorm te geven aan een samenwerking die aansluit op uw behoefte.

Aan de slag met Wendbaar Werken

Laat je inspireren

De kracht van de adviseurs van Lust4Life is dat zij in staat zijn om in meerdere lagen waar te nemen en het verband tussen de op elkaar ingrijpende veranderingsprocessen te overzien. Zij komen niet in organisaties om ‘hun beeld van de werkelijkheid' te verkopen, maar werken integer en zijn specialisten in verandertrajecten. En zonder wrijving geen glans.

Inspiratiesessies

Lust4Life organiseert een groot pallet aan workshops, trainingen en lezingen voor organisaties. Een aantal thema’s dat aan de orde kan komen is verandermanagement, Wendbaar Werken, talentmanagement, zelforganisatie, strategisch HRM, meervoudig waarnemen & handelen, opgaven gestuurd werken en persoonlijk leiderschap.

Maak een afspraak

Wij gaan graag met u in gesprek om gezamenlijk vorm te geven aan een samenwerking die aansluit op uw behoefte. Uiteraard kunnen wij onze eerdere ervaringen in trajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Wij brengen met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren.