VOOR DE 40+ VROUW

Een gespecialiseerd centrum dat zich vooral richt op multidisciplinaire zorg aan vrouwen in de 40+ levensfase. In ons centrum wordt gewerkt vanuit de holistische visie op de vrouw. Complementaire geneeswijzen worden in samenwerking met reguliere geneeskunde aangeboden. Een op maat gemaakte zorg, die voldoet aan de specifieke wensen van de 40+ vrouw. Vrouwen kunnen bij ons terecht voor informatie, vragen, klachten en ondersteuning. Er is namelijk een toenemende behoefte aan ondersteuning van de vrouw vaak mede ten gevolge van de overgang. De coaches en therapeuten die aan ons centrum verbonden zijn hebben allen ervaring met deze specifieke levensfase.

WAAROM DIT CENTRUM?

 • In ons centrum staat de vrouw centraal en is sprake van één contactpunt.
 • Vrouwen kunnen bij ons terecht voor informatie, vragen, klachten en ondersteuning op het gebied van o.a. persoonlijke ontwikkeling, overgang en lifestyle. 
 • Er is een toenemende behoefte aan ondersteuning van de vrouw, vaak mede ten gevolge van de overgang.
 • Aandacht, tijd, ruimte en privacy staan hoog in het vaandel.
 • Samen met andere professionals wordt gezocht naar effectieve behandelingen en op maat gemaakte zorg.

Lust4Life helpt bij één van de belangrijkste levensfases

Gebalanceerd door het leven

In de paramedische natuurgeneeskundige zorg wordt gekeken naar lichaam en geest als geheel. Lichaam en geest beïnvloeden elkaar. Het is daarom belangrijk om naast de fysieke gesteldheid ook naar de geestelijke gesteldheid te kijken. Bijvoorbeeld hoe uw denk- en gedragspatronen invloed kunnen hebben op uw lichaam, hoe lichamelijke klachten uw mentale weerbaarheid beïnvloeden, etc. Ook uw leefwijze wordt onder de loep genomen, zoals beweging, slaapritme en voeding.


Hoe wij helpen

De vrouw wordt op holistische wijze benaderd. Concreet betekent dit dat alle aspecten van lichaam en geest in de analyse worden meegenomen volgens natuurgerichte principes.

In ons centrum vindt de vrouw een paramedisch natuurgeneeskundig therapeut en een overgangsconsulente. Daarnaast wordt er samengewerkt met onder andere een lifestylecoach, massagetherapeut, osteopaat, fysiotherapeut en gynaecoloog.

Dit concept is voor vrouwen die in de 40+ levensfase zijn, met persoonlijke vragen die van lichamelijke en/of geestelijke aard zijn. Maar ook vrouwen met gezins- en/of werk gerelateerde vragen.

De vrouw staat centraal

De 40+ vrouw komt in een levensfase waarin veel belangrijke veranderingen plaatsvinden. Deze kunnen te maken hebben met de overgang. Dit is een periode voorafgaande en na de laatste menstruatie. De laatste menstruatie wordt menopauze genoemd.

Daarnaast zijn er ook andere veranderingen, zoals: de kinderen worden zelfstandig(er), ouders vragen meer zorg, hoe je je verder kan en wil ontwikkelen in het werk, etc. Vrouwen blijven tegenwoordig langer actief in het werk en willen tevens op een gezonde en gebalanceerde manier in het leven blijven staan. Het is daarom van belang om goed onderscheid te maken tussen klachten en problemen die door de overgang ontstaan en klachten die mogelijk een andere oorzaak hebben.

Thema’s

40+ Vrouwenzorg kan helpen bij:

 • persoonlijke ontwikkeling
 • overgangsklachten
 • lifestyle
 • stress & burn-out
 • zicht op je talenten, krachten en ambities
 • nieuwe levenssituatie
 • relatievraagstukken

“Mijn doel is om mensen in contact te brengen met hun gevoel en intuïtie.”

Wilmy Evers (1960) is paramedisch natuurgeneeskundig therapeut, logopediste en coach. Zij heeft ruim 30 jaar een praktijk en zeer veel ervaring met het werken in (para)medische omgevingen. Om vrouwen de beste zorg te kunnen verlenen werkt ze actief samen met andere professionals uit de reguliere en complementaire zorg. Ze heeft voor zowel particuliere als voor zorginstellingen, onderwijs, bedrijven en (semi) overheidsorganisaties gewerkt in diverse rollen.

Dieptewerker

Wilmy is een ‘dieptewerker’ die graag samen met haar cliënt de situatie analyseert en op basis daarvan zorg op maat aanbiedt. De laatste jaren is zij steeds meer gevraagd om vrouwen te begeleiden op het gebied van burn-out en stress, het vinden van balans tussen fysiek en psychisch welbevinden. Zij is daarnaast ervaringsdeskundige met betrekking tot de overgang.

Beroepsverenigingen

Wilmy is geregisteerd bij de Beroepsorganisatie van Natuurgeneeskundig Therapeuten (www.batc.nl), de Nederlandse Organisatie van Beroepscoaches (www.nobco.nl) en de European Mentoring & Coaching Council (www.emccouncil.org). De consulten worden hierdoor gedeeltelijk of geheel vergoed door de zorgverzekering.

Bekijk Wilmy’s LinkedIn profiel
Aan de slag met 40+ Vrouwenzorg

Zorg op maat

Wilmy komt graag met u in gesprek om gezamenlijk een maatwerkplan vorm te geven dat aansluit op uw behoefte. Uiteraard kan zij haar eerdere ervaringen uit diverse behandel- en coachingstrajecten inbrengen zodat u een beeld krijgt van de vele mogelijkheden om uw doel te bereiken. Zij brengt met zorg uw vraagstelling in beeld om maatwerk te kunnen leveren. 

Afhankelijk van een eventuele doorverwijzing kan de zorg onder reguliere en/of complementaire zorg vallen. De vergoedingen van zorgverzekeraars kunnen pas vastgesteld worden nadat het plan is samengesteld. De desbetreffende behandelaar kan voorafgaande aan de zorg hierover meer informatie verstekken.

Wilmy Evers
06 51 43 61 71